Záručný list

 

Vážený zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu dôveru. Našim cieľom je Vaša spokojnosť so zakúpeným výrobkom.

Zakúpili ste si vychádzkovú obuv so zdravotným účinkom, prípadne CErtifikovanú pracovnú obuv.

Preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré zásady správneho používania a ošetrovania Vami zakúpenej obuvi a koženej galantérie. Skôr ako si obuv kúpite, dôkladne si ju vyskúšajte, lebo nesprávny výber obuvi ohrozuje zdravie Vašich nôh. Súčasne dbajte na to aby zvolený strih, tvar, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali Vašej nohe a Vašim potrebám nakoľko vady spôsobené nesprávnym výberom obuvi nemôžu byť dôvodom k následnej reklamácií. Vprípade vrátenia tovaru po vyskúšaní cez e-shop, alebo na predajni nie je možné vrátiť nosenú obuv.

Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu. Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi. Účelovosť ovplyvňuje konštrukcia, použitý materiál a spôsob údržby. Berte prosím pri výbere do úvahy, k akému účelu budete obuv používať.

o Spoločenská /Módna obuv – je určená pre krátkodobé nosenie najmä v interiéry. Do tejto skupiny patria celokožená obuv klasického strihu s koženou podrážkou, obuv saténová. Táto obuv je veľmi citlivá na vlhkosť a nerovný povrch. Obuv s opätkom vyšším ako 60 mm nie je vhodná zo zdravotného hľadiska na celodenné nosenie

o Vychádzková obuv – je určená na celodenné nosenie, nie na športové účely.

o Domáca obuv – vyrobená prevažne ztextilného materiálu, určená pre nosenie v miestnostiach /papuče/ .

o Zdravotná obuv – vyrobená prevažne z kože, vhodná na celodenné nosenie v interiéry aj exteriéry.

Ak je obuv používaná k inému účelu, ako je určená nemôže byť reklamovaná. Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemôžeme zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobku. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania, tz., že intenzívnym používaním môže byť životnosť obuvi nižšia, než záručná doba.

Zásady správneho používania a ošetrovania jednotlivých druhov obuvi:

 • Novú obuv noste len kratší čas, aby sa prispôsobila tvaru nohy. Obuv striedajte v období najmenej 2 – 3 dni, najmä pri vlhkom počasí. Vyvarujte sa rozmáčaniu koženej a velúrovej obuvi, poškodzuje povrchovú úpravu a deformuje tvar obuvi. Táto obuv nemá neobmedzenú odolnosť proti vlhkosti ani pri používaní impregnačných prostriedkov.
 • Premočenú obuv nikdy prudko nesušte ! Nechajte ju vyschnúť pri izbovej teplote.
 • Obuv denne starostlivo ošetrujte, predĺžite jej životnosť. Zvlášť zimnú a celoročnú obuv, pred prvým použitím naimpregnujte /nakrémujte/ . Impregnáciu /krémovanie/ opakujte pravidelne v závislosti na počasí. Pravidelným ošetrovaním a včasnou výmenou opotrebovaných opätkov, podrážok, zabránite rozsiahlemu poškodeniu niektorých častí obuvi.
 • Pri obúvaní, zvlášť uzavretého strihu, používajte obúvaciu lyžicu, aby ste zabránili polámaniu pätnej časti . Obúvajte a vyzúvajte vždy rozviazané topánky, zabránite prelomeniu , prípadne odtrhnutiu päty. Po vyzutí obuv napnite na napináky príslušnej veľkosti, alebo vystužte novinovým papierom
 • Chráňte obuv pred chemikáliami, saponátmi a rozpúšťadlami. Koženú obuv v žiadnom prípade neperte v práčke ! Zbavíte tak material elastickosti , spôsobíte jeho praskanie a zároveň oslabíte spony a šitie.
 • Pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí môže obuv čiastočne púšťať farbu.
 • Nerovnomerná kresba zvršku a čiastočná rozdielnosť povrchu je charakteristická pre prírodnú kožu.

Poškodenie obuvi spôsobená nerešpektovaním uvedených zásad, nemôže byť predmetom následnej reklamácie. Ošetrovanie a údržba obuvi:

 • Výrobok z usne /kože/ – treba očistiť od blata a prachu vhodnou kefkou alebo handričkou, prípadne vlhkou špongiou . Rozmáčanie výrobku poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Po odstránení nečistôt a vysušení výrobku naneste tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a vyleštíte. V prípade mechanického odretia lícovej vrstvy si výrobok prestriekajte krycou farbou príslušného odtieňa v sprayovom balení. Koža nie je vode odolný materiál, ale odpudivosť vody od Vašej obuvi možno zvýšiť pomocou impregnačných prostriedkov.

Každý farbený materiál za prítomnosti vlhkosti môže uvoľňovať farbu, preto je nutné ho ešte pred prvým použitím ošetriť prípravkami určenými na zamedzenie uvoľňovania farby. Nejedná sa o materiálovú chybu, ale o prirodzenú vlastnosť farbeného materiálu. Farbený materiál je preto nutné pravidelne ošetrovať prípravkami na to určenými.

 • Výrobok z vlasových materiálov nebuk, velúr –zbaviť blata a prachu gumenou kefkou. Na odstránenie mastnôt použiť chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné alebo farebné prostriedky v sprayoch špeciálne na vlasové materiály. Po zaschnutí farbiva jemne prekefovať gumovou kefkou. Výrobok nikdy nekrémujte krémami na usňovú obuv.
 • Výrobok z lakových usní - nečistoty odstrániť mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch je nutné chrániť pred chemickými vplyvmi, rozmáčaním a predovšetkým mrazom! Užívaním výrobku pod bodom mrazu / 0 st. C/ laková useň stuhne a dôjde k popraskaniu lakovej vrstvy.
 • Výrobok z povrstvenej kože - očistiť od blata a prachu vhodnou kefkou alebo handričkou, prípadne vlhkou špongiou . Rozmáčanie výrobku poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Po odstránení nečistôt ponechajte výrobok voľne vysušiť.
 • Výrobok z poromerických materiálov - očistiť od blata a prachu vhodnou kefkou alebo handričkou, prípadne vlhkou špongiou . Po odstránení nečistôt ponechajte výrobok voľne vysušiť. Plastové súčasti obuvi sú často farbené a bývajú veľmi náchylné k mechanickému poškodeniu spôsobenému, napr. zakopnutím. Výrobok vyrobený zo syntetického materiálu nie je vhodný na nosenie za teplôt pod -5 ̊C
 • Výrobok z textilných materiálov - čistiť jemným kefovaním. Podľa druhu textilu a povahu znečistenia tiež vytieraním za vlhka. Mastné škvrny očistiť čističom škvŕn na textil. Do poručujeme impregnovať, nikdy neprať! Výrobok nie je vhodný do daždivého počasia a vlhkého prostredia.

Upozornenie :

 • Useň je poromerický materiál, ktorý sa vyznačuje tým, že prepúšťa vodu. Túto vlastnosť je možné zmierniť ošetrením a to už pred prvým použitím, a potom pravidelným opakovaním. Napriek tomu výrobok z tohto materiálu nie je vhodný do dažďa tak ako lakovaná useň do mrazu !!! Obuv chráňte pred vlhkom a premáčaním, vžiadnom prípade ju neperte !!!
 • Úplné premočenie usňového výrobku trvalo poškodí jeho vzhľad, deformuje tvar. Takmer každá useň je dofarbovaná do žiaduceho odtieňa, čo môže pri nadmernom potení alebo prevlhnutí spôsobovať čiastočné zafarbovanie. K eliminácii do poručujeme špeciálne prípravky. Nerovnomerná kresba líca, čiastočná odlišnosť farebného odtieňa a výrazné prírodné znaky nie sú chybou, ale vlastnosťou použitého materiálu !!!
 • perforovaná a sandálová obuv je vhodná iba do suchého prostredia
 • stielky, zlomené pracky, či znefunkčnené suché zipsy nie sú predmetom reklamácie, stará sa one sám zákazník
 • obuv pred použitím natrite krémom, alebo naimpregnujte silikónovým olejom, okrem obuvi z teľacej kože.
 • pri obúvaní uvoľnite suchý zips, alebo pracku, obuv nevyzúvajte pristúpením päty, pretože nadmerné namáhanie naj opotrebúvaných častí môže viesť k poškodeniu obuvi
 • obuv chráňte pred prudkými tepelnými zdrojmi a pred mrazom. Obuv neodporúčame používať mimo rozsahu teplôt od 0 – 50 st. C.
 • obuv chráňte pred chemikáliami, saponátmi, rozpúšťadlami, tvrdými a ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu zvršku, alebo podošvy
 • obuv nie je vhodná ako pracovná obuv na prácu, okrem CErtifikovanej pracovnej obuvi
 • pokiaľ sa jedná o mechanicky poškodenú obuv, rozumie sa rozpáraná, roztrhaná, alebo znefunkčnené suché zipsy, takéto poškodenie nie je predmetom reklamácie

Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej spokojnosti a zabezpečí obuvi dlhú životnosť, v prípade ich nerešpektovania však nemôžeme reklamáciu uznať.

Podmienky reklamácie :

 • Na zakúpenú obuv sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od zakúpenia.
 • Záručná doba sa predlžuje odobu, kedy bol tovar v oprave, maximálne o30 dní.
 • Reklamácia môže byť uplatnená v prevádzke, v ktorej ste obuv kúpili a to bezodkladne, ihneď po zistení chyby. Prípadná reklamácia nebude uznaná ak bude obuv s vadou ďalej užívaná a z odstrániteľnej vady sa stane vada neodstrániteľná .

Výrobnou chybou sa rozumie nedostatok na obuvi, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jej ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie obuvi úmyselné, či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel ošetrovania. Vprípade, že sa na obuvi prejaví chyba, je nutné obuv reklamovať okamžite a bezodkladne po zisteníaďalej ju nepoužívať (§ 599 Občianskeho zákonníka).

 • Na reklamáciu je potrebné predkladať len tovar riadne vyčistený / nezablatený, nezapáchajúci , suchý/ zbavený všetkých nečistôt + pokladničný doklad /faktúra/
 • Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať nasledovne:

                         - Bezplatná záručná oprava

                         - Poskytnutie zľavy z kúpnej ceny tovaru – podľa rozsahu vady

                         - Výmena tovaru

                         - Odstúpenie od zmluvy

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 •  Na opotrebenie tovaru, zmeny vzhľadu tovaru spôsobené jeho užívaním alebo poškodenia spôsobené zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

- Prešúchanie podošiev, vyrezanie na špičkách, opotrebovanie a zlomenie podpätkov a pätníkov

- Mechanické poškodenia, odretia, odtrhnutia jazýčkov zipsov, popukanie lakovej politúry v dôsledku nesprávneho zásahu alebo údržby, okopanie špičiek,

- Farbenie prírodných koží vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia obuvi

- Poškodenie vzniknuté vdôsledku nesprávneho prispôsobenia obuvi k nohe, napr. prešúchanie podšívok na pätách a špičkách

- Strata ozdobných súčastí obuvi – spony, štrasové komponenty, ozdoby atď.

 • Na pohodlnosť obuvi – pri výbere obuvi sa sústreďte na to, či je obuv dostatočne široká, dlhá, pohodlná, pretože neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neakceptujeme.
 • Vzhľadom k rozdielnej intenzite užívania tovaru u jednotlivých spotrebiteľov môže byť životnosť tovaru vyčerpaná ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

Príjemnú a pohodlnú chôdzu Vám želá BIBIONE, s.r.o., Včeláre 15, 044 02 Dvorníky – Včeláre, IČO : 45854 491

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Pokračovať v objednávke